Skriv ut

Verksamhetsformer


Största delen av verksamheten i Väståbolands svenska församling förverkligas genom församlingsdistriktet i Pargas och kapellförsamlingarna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. På det sättet vill vi bevara de gamla församlingsgemenskaperna i de tidigare självständiga församlingarna. Vår strävan är att verka nära våra medlemmar och finns tillhands i livets alla skiften.

Gudstjänstlivet

Församlingens huvudgudstjänst firas i allmänhet i Pargas kyrka tillsammans med Pargas församlingsdistrikt, söndagar och helgdagar kl 10 förutom första söndagen i månaden då gudstjänsten firas kl 12. En söndag varje sommar och vid eventuella särskilda festligheter under året firar hela stora församlingen högmässa tillsammans.

Musikverksamhet

Församlingen har ett rikt musikliv med många konserter och livlig körverksamhet med aktiva kyrkokörer i såväl Pargas, Nagu, Korpo som Houtskär.

Barn- och familjeverksamhet

Församlingen vill genom sin barn- och familjeverksamhet finnas med i familjernas vardag. På flera håll i församlingen verkar föräldra-barngrupper med lek och musik och trevlig samvaro. Äldre barn kan självständigt delta i församlingens olika klubbar och söndagsskolor samt lägerverksamheten under somrar och sportlov.  i Pargas finns dessutom både dagklubb och eftis för skolbarn. Flera gånger under året ordnas gudstjänster som särskilt riktar sig till barnfamiljer.

Ungdoms- och konfirmandarbere

Konfirmandtiden är inkörsporten till församlingens ungdomsverksamhet. Församlingen inbjuder varje höst alla åttondeklassister till skriftkolan som börjar med regelbundna månadssamlingar och kulminerar med skriftskolläger under sommaren eller sportlovet. Det finns även möjlighet att dela i traditionell kvällsundervisning om man inte vill dela skriftskolläger.

Församlingen erbjuder en hjälpledarutbildning för konfirmerade ungdomar som vill lära sig mer om församlingen och kunna verka som ledare i klubbar och söndagsskolor samt på församlingens olika läger.

Genom församlingens ungdomsarbete kan man även delta i olika evenemang och lära känna andra ungdomar från hela Svenskfinland. I Pargas finns dessutom ungdomslokalen Lyan som håller öppet på fredagkvällar.

Verksamhet för vuxna

Församlingen har många olika verksamhetsgrupper med olika inriktning - allt från samtalsgrupper och diakonisyföreningar till missionskretsar och bastukvällar. Vår strävan är att kunna erbjuda något för alla och envar.

Läs mer om verksamheten under församlingsdistriktet och kapellförsamlingarna.

Senast uppdaterad 19.11.2013 12:30