Kontaktuppgifter

Väståbolands svenska församling

Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Telefon: 040 312 4410
Fax: (02) 4547 755
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Vill du skicka e-post åt någon av de anställda kan du använda dig av fornamn.efternamn(at)evl.fi
Skriv ut Skicka sidan

Förvaltning

Väståbolands svenska församling hör till Pargas kyrkliga samfällighet. Församlingen fattar självständigt beslut om sin egen verksamhet och personal medan den kyrkliga samfälligheten ansvarar för ekonomi-, fastighets- och gravgårdsförvaltningen. Församlingens högsta beslutande organ är församlingsrådet med kyrkoherden som ordförande samt 12 lekmannaledamöter. Den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige med 30 ledamöter, varav 19 från den svenska församlingen.

Väståbolands svenska församling verkar på hela Pargas stads område och bildades den 1.1.2009 då de tidigare självständiga församlingarna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö med anledning av kommunreformen sammanslogs med Pargas svenska församling. På de tidigare självständiga skärgårdsförsamlingarnas områden har församlingen inrättat kapellförsamlingar som ansvarar för församlingsverksamheten på respektive område. För verksamheten på Pargas kommunområde har församlingen inrättat Pargas församlingsdistrikt. Kapellförsamlingarna administreras av varsitt kapellråd medan församlingsdistriktet administreras av ett distriktsråd. Kapellråden och distriktsrådet utses av församlingsrådet.

Församlingen har även en fondkommission som ansvarar för förvaltningen av församlingens donations- och testamentsfonder. Kapellråden förvaltar självständigt de tidigare självständiga skärgårdsförsamlingarnas fonder.

Senast uppdaterad 19.11.2013 10:48
 
 
 
© 2018 Pargas kyrkliga samfällighet / Paraisten seurakuntayhtymä
Planning & design: SydWeb