Kontaktuppgifter

Houtskär kapellförsamling

Näsby
21760 Houtskär

Telefon: 040 312 4459
Faktureringsadress:
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Houtskärs kapellförsamling

Du är hjärtligt välkommen till Houtskärs kapellförsamlings hemsida!

Under fliken aktuellt på startsidan hittar du sådant som är aktuellt inom församlingen och i stiftet just nu.

Öppethållningstider:

Pastorskansliet är öppet tisdagar kl. 10 – 14, tel. 0403 124 450
Diakonimottagningen öppen tisdagar kl. 11 – 13, tel. 0403 124 455
Kyrkan är öppen under förrättningar, och under sommarmånaderna 15.5-31.8, hålls kyrkan öppen för allmänheten alla dagar kl. 09-20. Under övriga tider på året kan kyrkan öppnas för besökargrupper. Förfrågningar angående kyrkan riktas till pastorskansliet tel. 0403124 450 och kyrkvaktmästare tel.0403 124 458.
Vi firar högmässa eller gudstjänst varje söndag. Följ annonsering här och i ÅU. Också  Radio vega Åboland.

 

Missionsboden är öppen juni, juli och augusti lördagar kl 12-14.

Kapellförsamlingens anställda:

tf kaplan, Janne Heikkilä tel 0403 124 452, e-post: janne.heikkila(at)evl.fi
t.f. diakonissa, Wiveca Eklund tel. 0403 124 455
kantor, Kristiina Heikkilä tel 040 312 4454
kantor, Mikael Granlund tel. 0403 124 444, e-post: mikael.granlund(at)evl.fi
vaktmästare, Jami Helmiö tel. 0403 124 458

Vår adress:

Houtskärs kapellförsamling
Näsby
21760 Houtskär

Kapellförsamlingens allmänna e-postadress:

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 
 
 

Houtskärs representanter i gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkofullmäktige i Pargas kyrkliga samfällighet valde i sitt sammanträde ledamöterna till gemensamma kyrkorådet 2011-2012. För Houtskär invaldes Rosita Backman som ordinarie och Viola Eksten som suppleant.

Vi gratulerar de invalda!

 
 

Kapellrådet i Houtskärs kapellförsamling

Vårt kapellråd består av följande medlemmar:     Lennnart Brunnsberg Viola Eksten Fabian Karlgren Caroline Törnqvist Lisa Wikfors Petra Öhman   Och som suppleanter:   Taru Arho Rosita Backman Niklas Fagerlund

 
 
 

Representation i beslutandeorgan

Representationen gemensamma kyrkofullmäktige i Pargas kyrkliga samfällighet och för församlingsrådet i Väståbolands svenska församling utökas enligt beslut i Kyrkostyrelsens plenum med hjälp av ett så kallat "pappersval". Våra mandat till dessa förvaltningsorgan har utfallit så att vi i gemensamma kyrkofullmäktige får tre representanter och i församlingsrådet två representanter. Till representanter i förvaltningsorganen invaldes vid Houtskärs församlings fullmäktigemöte den 8 september följande personer:

Pargas gemensamma kyrkofullmäktige (totalt 31 ledamöter)

  • Rune Johansson
  • Petra Öhman


Församlingsrådet i Väståbolands svenska församling (totalt 12 ledamöter)

  • Caroline Törnqvist

Vi gratulerar de invalda!

 
 
 
 
 
© 2018 Pargas kyrkliga samfällighet / Paraisten seurakuntayhtymä
Planning & design: SydWeb